Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RELACJA Z PRZEGLADU PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO I KONCERTU TRIO BEETHOVENOWSKIEGO

Utworzono dnia 15.06.2021
Czcionka:
W deszczową niedzielę, 13 czerwca, rozbrzmiał na krynickiej scenie - Przegląd Pieśni ku Czci Serca Jezusowego. To pierwszy, tegoroczny koncert plenerowy, którym otworzyliśmy sezon krynickich kulturaliów. W jubileuszowym Roku zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz 22 rocznicy wizyty św.Jana Pawła II w Zamościu, przybyłe chóry i zespoły śpiewacze śpiewały ku Czci Serca Jezusowego. To nie ważne, że w deszczowej i zimnej aurze czerwcowej niedzieli ... Najważniejsze były gorące serca - zarówno przybyłych do Krynic wspaniałych dziesięciu zespołów i chórów, jak i naszej "nieprzemakalnej" i spontanicznej publiczności. WSZYSTKIM PRZYBYŁYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ! Byliście wspaniali! Dziękujemy serdecznie wszystkim zespołom i chórom, które przyjechały do nas na Przegląd Pieśni ku Czci Serca Jezusowego i uświetniły swoimi występami krynicką scenę. Gratulujemy - talentów, chęci, pięknej prezentacji zespołom: Marase z Bełżca, Wójtowianom z Krasnobrodu, Górzankom z Werbkowic, Kołu Gospodyń Wiejskich z Czartowczyka, Magdalenkom z Duba, Sopockiej Nucie z Suśca, Kalinie z Rudy Wołoskiej, Źwiartowiankom, Pojednaniu i Krynickim Szuwarkom. Wyjątkowy koncert Trio Beethowenowskiego z Zamościa porwał naszą niezawodną, nieprzemakalną i rozśpiewaną publiczność do wspólnego przeżywania muzyki. Zaś wspólne śpiewanie "Barki" przy akompaniamencie na żywo było pięknym uczczeniem minionej właśnie rocznicy wizyty św.Jana Pawła w Zamościu. Serdecznie dziękujemy wspaniałemu, rodzinnemu Trio Beethovenowskiemu za przeniesienie w zaczarowany świat muzyki i prezentację naszej publiczności wyjątkowych aranżacji muzycznych w ciekawie dobranym repertuarze

PRZEGLĄD PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO I KONCERT TRIO BEETHOVENOWSKIEGO

Utworzono dnia 15.06.2021, 15:20

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 132

W poprzednim miesiącu: 418

Wszystkich: 10303

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.