Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarz imprez

Czcionka:

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych planowanych w Gminie Krynice w 2020 roku

 

I. „Inscenizacja Bitwy pod Zaborecznem i Różą 1943”

1. DATA I MIEJSCE REALIZACJI:

26.04.2020 r. Kolonia Partyzantów – Zaboreczno

2. ORGANIZATOR IMPREZY: 

Samorząd Gminy Krynice, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Gminy Krynice, 22-610 Krynice, tel. 84 663 01 07,

gok_krynice@poczta.onet.pl

 3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:

Organizacja historycznej inscenizacji zwycięskiej bitwy partyzantów z okupantem niemieckim pod Zaborecznem. Była to jedna z najważniejszych Bitew Powstania Zamojskiego, którego głównym celem była obrona ludności przed wysiedleniem. W jej wyniku Niemcy wstrzymali wysiedlenia ludności Zamojszczyzny na kilka miesięcy. Miejscem realizacji zadania będą tereny walk z 1943 r., przy Pomniku upamiętniającym to wydarzenie w miejscowości Kolonia Partyzantów, gmina Krynice. W tym roku przedstawione zostaną także tragiczne wydarzenia w leśniczówce pod Różą.

II. Przegląd Pieśni ku Czci Serca Jezusowego

1. DATA I MIEJSCE REALIZACJI:

21 czerwca 2020 r. Kościół Parafialny w Krynicach

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Parafia Rzymskokatolicka w Krynicach, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 22-610 Krynice, tel. 84 663 01 07, gok_krynice@poczta.onet.pl

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY :

Popularyzacja najważniejszych treści muzycznych i sacrum w pieśniach, a także prezentację zespołów, scholii, solistów prowadzących działalność artystyczną na terenie powiatów: tomaszowskiego i zamojskiego.

III. Święto Ryby i Tataraku

1. DATA I MIEJSCE REALIZACJI:

27-28.06.2020 r. Zalew krynicki i plac przy parku w Krynicach

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Wójt Gminy Krynice, Koło Wędkarskie w Krynicach Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 22-610 Krynice, tel. 84 663 01 07, gok_krynice@poczta.onet.pl

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:

W programie m.in.: zawody wędkarskie, warsztaty rękodzielnicze „Wyroby z trzciny”, koncerty muzyczne, konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ryby, regionalne stoiska rękodzieła oraz kulinarne.

IV. Gminno-Parafialne Święto Plonów

1. DATA I MIEJSCE REALIZACJI:

30 sierpnia 2020 r. Antoniówka

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Wójt i Rada Gminy Krynice, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Parafia Rzymskokatolicka w Krynicach, 22-610 Krynice, tel. 84 663 01 07, gok_krynice@poczta.onet.pl

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:

W programie m.in.: korowód dożynkowy, msza święta, występy artystyczne, stoiska promujące regionalną kuchnię oraz twórczość artystyczną, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

V. Spotkania Poetów i Malarzy z cyklu „Chwilo Trwaj”

1. DATA I MIEJSCE REALIZACJI :

Trzy spotkania w okresie maj - wrzesień 2020 r. Dzierążnia, gm. Krynice.

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Państwo Zuzanna i Norbert Samulakowie, Pan Jacek Janus, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 22-610 Krynice, tel. 84 663 01 07, gok_krynice@poczta.onet.pl, www.krynice.naszgok.pl

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:

W programie m.in.: prezentacje własnych wierszy, wystawa malarska, występy artystyczne, ognisko. Planowane są trzy spotkania w okresie od maja do września 2020r.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.