Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach

Czcionka:

Polany to malownicza wieś licząca już 455 lat w lokalizacji. W okresie międzywojennym kwitło tutaj życie kulturalne i społeczne. Od 1966 r. istniała już szkoła, prowadzona była biblioteka społecznie, Kasa Stefczyka, sklep spółdzielczy, apteka dla mieszkańców. W latach 30-tych powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które organizowało kursy szycia i przedstawienia teatralne. Po wojnie zaczęło odradzać się życie kulturalne, powstało KGW, Chór „Leśne Echo”. Zaczęto ponownie urządzać sylwestra, choinkę, spotkanie opłatkowe, dzień kobiet. Przez kilka lat społecznie budowano Dom Ludowy, który został oddany do użytku w styczniu 1968 r. Kobiety nie spotykały się po domach tylko w świetlicy, gdzie był także Klub Rolnika. KGW działające wtedy przy Kółku Rolniczym liczyło nawet 72 członkiń. Organizowano spotkania towarzyskie, kursy kulinarne, kursy higieny żywienia, przedszkole w czasie wakacji. Dzięki zaangażowaniu kobiet z KGW, wieś tętniła życiem kulturalnym i społecznym.

Po latach zastoju kulturalnego w czerwcu 2011 r. dziesięć pań z Polan reaktywowało KGW w Polanach. Zaczęto od porządków i przygotowań do dożynek. Posprzątano wokół świetlicy, zdobyto regały, resztki zastawy stołowej po byłym kole. Na swoich pierwszych Dożynkach Gminnych formacja otrzymała I miejsce za stoisko regionalne, a na Dożynkach Powiatowych III miejsce za wieniec dożynkowy, co dało członkiniom wiarę w siebie i motywację do dalszej pracy. Po dożynkach przybyło aktywnych gospodyń. Obecnie KGW tworzy 17-osobowa grupa pań. Członkinie kultywują starą tradycję swojej miejscowości, śpiewają stare pastorałki i piosenki biesiadne, piekę tradycyjne pierożki, kulebiaki, knysze, ciasta drożdżowe, chleby i chałki, pierniki, miodowniki, kaszaki, golasy z maczką i obwarzanki. Wyplatają wieńce dożynkowe, robią palmy i stroiki wielkanocne, które sprzedają na  corocznym Kiermaszu Wielkanocnym w Zamościu. KGW integruje mieszkańców Polan przy inicjatywach społecznych i lokalnych (porządkowanie boiska po byłej szkole, współorganizowanie Dożynek Gminno-Parafialnych w Polanach, w czasie których obchodzono 450-lecie lokalizacji Polan). KGW wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Krynice, uczestniczy co roku w Kiermaszu Ekologicznym, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamojskiego w Tomaszowie Lubelskim w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Panie wystawiając stoisko regionalne reprezentowały naszą gminę i promowały swoją działalność na Forum Kobiet Aktywnych w Mirczu i podczas V Kongresu Kobiet Lubelszczyzny w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie oraz na Targach Turystycznych w Lublinie. W 2017 r. uczestniczyły w Międzynarodowym Święcie Chleba i Kuchni w Sahczynie na Ukrainie. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krynicach, panie wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego w Pawłówce oraz w Jarmarku Susieckim, gdzie w 2014 otrzymały I nagrodę za piernik staropolski. KGW co roku uczestniczy ponadto w Świętojańskim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich na Sobótkach Wędkarskich w Krynicach. Panie chętnie wyjeżdżają. Uczestniczyły już w wycieczce do Kozłówki, Przemyśla i Sandomierza, czy też w wyjeździe do Sejmu, gdzie miały okazję wziąć udział w spotkaniu z poseł Genowefą Tokarską. W 2013 r. kilka gospodyń uczestniczyło w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Wioski Garncarskiej na Mazurach wraz z KGW z gminy Łabunie. Z okazji Powiatowego Święta Pracownika i Animatora Kultury, KGW otrzymało statuetkę za upowszechnianie kultury oraz kultywowanie tradycji polskiej. Kobiety z Polan nie tylko wypiekają ciasta i robią inne wyroby, ale biorą także udział w konkursach kulinarnych i nie tylko. W 2013 r. biorąc udział w konkursie LGD „Roztocze Tomaszowskie” – Smaki Roztocza, doszły do finału zbierając i opisując stare przepisy. W 2015 r. na Festiwalu Kultur i Jadła Kresowego w Baszni Dolnej, gospodynie zdobyły wyróżnienie za golasy z maczką. KGW brało udział w kilku edycjach Konkursu na Najlepsze Inicjatywy Lokalne, organizowanego przez LGD „Roztocze Tomaszowskie” (II miejsce w 2012 r. i III miejsce w 2014 r.). W czasie Dożynek Gminnych na Hucie Dzierążyńskiej, KGW zostało laureatem Konkursu Art. Produkt Lokalny za ścieżkę historyczno-dydaktyczną. Dzięki uczestnictwu w wielu konkursach i wyjazdach podczas których, panie promowały swoje stoiska, udało im się zmodernizować swoją kuchnię, zakupić zastawę stołową, która jest przez nie często wypożyczana. W 2015 r., podczas 46. Rajdu Pieczony Ziemniak, organizowanego przez OPTTK w Zamościu, działaczki dostały podziękowanie za pomoc w organizacji przedsięwzięcia (pieczenie cebularzy i amoniaczków oraz gorących obwarzanków dla uczestników). Gospodynie z Polan uczestniczyły także w Diecezjalnym Święcie Plonów w Krasnobrodzie oraz w Światowych Dniach Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim (2016 r.). Kiedy powstał Ogólnopolski Kwartalnik „Moje KGW” oraz jego portal, KGW z Polan znalazło się w gronie 150. zdobywców „Złotych Kłosów” z okazji jubileuszu 150-lecia KGW w Polanach. Doświadczone gospodynie bardzo często zapraszają młode mieszkanki gminy Krynice na pokazy kulinarne i warsztaty rękodzieła. Bardzo zależy im na przekazaniu swojej wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu – wszystko po to, by angażować je w kultywowanie lokalnej tradycji ludowej.

KGW w Polanach

Utworzono dnia 10.02.2018, 21:36

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.