Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZEGLĄD PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO I KONCERT TRIO BEETHOVENOWSKIEGO

Utworzono dnia 08.06.2021
Czcionka:

Już w najbliższą niedzielę, 13 czerwca zapraszamy na pierwszy koncert plenerowy w ramach Przeglądu Pieśni Ku Czci Serca Jezusowego.

Zaprezentuje się 10 chórów i zespołów śpiewaczych: Marase – Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Ludowy Zespół Śpiewaczy Pojednanie – Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku – Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, Zespół folklorystyczny Wójtowianie – Krasnobrodzki Dom Kultury, Sopocka Nuta – Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Magdalenki – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie, Górzanki – Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Ludowy Zespół Śpiewaczy Kalina z Rudy Wołoskiej – Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, Źwiartowianki – Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa i Krynickie Szuwarki – Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.

Na krynickiej scenie wystąpi niezwykle utalentowane i dobrze znane, zwłaszcza zamojskiej publiczności,  TRIO BEETHOVENOWSKIE w składzie: Emi Ueno-Stopa – skrzypce, Michał Stopa – wiolonczela, Piotr Stopa – fortepian.

Koncert TRIO BEETHOVENOWSKIEGO odbędzie się po zakończeniu Przeglądu, ok. godz.15-stej.

Naszym fanom fb muzycy znani są z oryginalnych aranżacji muzycznych na stronie https://www.facebook.com/beethovenowskie

Ten rodzinny zespół muzyczny o klasycznych korzeniach powstał z pasji do muzyki. Trio, obok klasycznego koncertowania ma na swoim koncie także udział w licznych wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez ludzi świata sztuki. Regularnie pojawia się w znanych publiczności cyklach „Muza na kwadracie” i „Gloria Vitae”, współpracując z takimi artystami jak: Konstanty Andrzej Kulka, Wiesław Ochman, Anna Polony, Stefan Szmidt, Anna Dymna, Jerzy Zelnik, Jacek Wójcicki i Marek Bukowski.

PRZEGLĄD PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO I KONCERT TRIO BEETHOVENOWSKIEGO

Utworzono dnia 08.06.2021, 10:59

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 8

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 131

W poprzednim miesiącu: 418

Wszystkich: 10302

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.