Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJE ROZTOCZAŃSKIE DRZEWO ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Utworzono dnia 06.09.2021
Czcionka:

FINAŁ III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ''MOJE ROZTOCZAŃSKIE DRZEWO" !!!!

Niezmiernie miło nam ogłosić nagrodzone fotografie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Moje roztoczańskie drzewo".

Duża ilość zgłoszeń i wysoki poziom prac świadczy o tym, jak tematyka roztoczańskich drzew jest bliska naszym uczestnikom z wielu zakątków Polski, a i nasi jurorzy mieli nie lada zagwozdkę przy wyborze prac.

W dniu 2 września b.r. komisja konkursowa w składzie: Stanisław Orłowski (ZPAF,ZTF,ZGF), Henryk Szkutnik (ZPAP, ZGF) , Mirosław Chmiel (AFRP, ZGF), Karol Jańczuk (Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski) i Beata Gałan- Smól (GOK Krynice) nagrodziła i wyróżniła 9 autorów zdjęć pięknych roztoczańskich drzew.

Miejsca na podium i wyróżnienia Autorzy poznają w dniu 26 września b.r. podczas uroczystego wręczenia nagród i inauguracji wystawy, która odbędzie się w przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. O szczegółach będziemy informować na naszym funpag'u  GOK. 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 148 fotografii nadesłanych przez 53 autorów.

Do wystawy zakwalifikowano 40 fotografii nadesłanych przez 26 autorów.

I już teraz pierwsze fanfary i gratulacje dla LAUREATÓW - fotografek i fotografów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Moje roztoczańskie drzewo"!

W kategorii dorosłych:

TADEUSZ ADAMCZUK za fotografię „Przedwiośnie”

JAN BRDEJ za fotografię „Duchy przeszłości”

PAWEŁ FERENC „Lipcowy poranek”

WIESŁAW JABŁOŃSKI za fotografię „Tajemnicze drzewo”

KRYSTIAN KŁYSEWICZ za fotografię „Zmierzch życia”

WITOLD NOWAKOWSKI za fotografię „Czerwony zmierzch”

BOGUSŁAW PUPIEC za fotografię „Buk Bartosz”

MARIA BOGUSŁAWA WÓJCIK za fotografię „Wsparty wśród samotnych drzew”

W kategorii młodzieżowej:

JAKUB MALEC za fotografię „Bezkres zieleni”

Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane prace następujących Autorów:

1. BARBARA PUDEŁKO, Aleja kasztanowa

2. MATEUSZ NOWAK, Kasztan z Komodzianki

3. URSZULA FERENC , Lipa

4. PAWEŁ FERENC, Pośród pól

5. PAWEŁ FERENC, Droga do drzewa

6. SYLWIA MARUD, Drzewo w sercu Roztocza

7. KATARZYNA SACHAJKO, Zimowo

8. KATARZYNA SACHAJKO, Świtaniem

9. JANUSZ KAPECKI, Krajobraz z trześnią

10. KRZYSZTOF KADZIEWICZ, Naturalna przeszkoda

11. MAŁGORZATA CHOMONT, Tańczące po polach

12. ANDRZEJ PIWKO, Szlachetna brzoza

13. MAŁGORZATA CHOMONT, Odświętnie

14. PAWEŁ GORCZYCA, Jezioro sosnowe

15. KRZYSZTOF KADZIEWICZ, Korzenie

16. MARTA KRAWCZYK, Samotność w mroźny poranek

17. MARTA KRAWCZYK, Na roztoczańskiej miedzy

18. ALICJA PRZYBYSZOWSKA, Last night

19. BOGUSŁAW PUPIEC, Na skraju lasu

20. MARIA BOGUSŁAWA WÓJCIK, Z jemiołą

21. JULIA SEMAK, To zaczynamy

22. ANDRZEJ KURANTOWICZ, Nad doliną

23. ANDRZEJ KURANTOWICZ, Lipa - świadek historii

24. JAN BRDEJ, Wczesnym rankiem

25. GRZEGORZ PAWLAK, Poranek

26. WITOLD NOWAKOWSKI, Polne ozdoby

27. WITOLD NOWAKOWSKI, Teatr jednego aktora

28. KRYSTIAN KŁYSEWICZ, Kwitnąc o zachodzie słońca

29. WIESŁAW JABŁOŃSKI, Dorodne drzewo

30. DANUTA KRUPIŃSKA, Przydrożna wierzba

31. ANNA MONASTYRSKA, Samotność

Komisja postanowiła przyznać także NAGRODĘ SPECJALNĄ (poza konkursem) dla pani ZDZISŁAWY KARWAŃSKIEJ.

Serdecznie WSZYSTKIM LAUREATOM gratulujemy!

Pozostałym UCZESTNIKOM dziękujemy za zaangażowanie i nadesłanie fotografii i zapraszamy do następnej edycji konkursu!

Tegoroczna edycja otrzymała po raz drugi prestiżowy patronat Fotoklubu RP, co skutkuje dla nagrodzonych I, II i III miejscem otrzymaniem medali – złotego, srebrnego i brązowego "Za twórczość fotograficzną". Z pewnością podniosło to znacznie poprzeczkę dla uczestników konkursu ale też przyczyniło się do powstania prac o wysokim poziomie artystycznym. Współorganizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Tomaszów, zaś lokalnym patronem – Wójt Gminy Krynice.

Zaszczytnym patronatem objął nas po raz drugi FOTOKLUB RP.

Patronatem honorowym wsparło naszą roztoczańską misję drzewną wiele zacnych instytucji, urzędów i firm związanych z Roztoczem.

Dziękujemy serdecznie za zaufanie i wsparcie dla III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego: Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie, Euroregionowi Roztocze, Urzędowi Gminy Horyniec-Zdrój, Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu, Zespołowi Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Zamojskiej Grupie Fotograficznej, Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa, Lokalnej Grupie Działania "Roztocze Tomaszowskie", Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, Hotelowi IBIS STYLE z Tomaszowa Lubelskiego RODOWITEJ Z ROZTOCZA Sp. z o.o. oraz naszym patronom medialnym : TVP3 LUBLIN, Tygodnikowi Zamojskiemu, Kronice Tygodnia, Życiu Zamościa i portalowi internetowemu zamosconline.pl

Wspólnie zaś będziemy świętować na uroczystym wernisażu 26 września połączonym z niespodzianką muzyczną – zaś o szczegółach będziemy informować na naszych stronach. Już teraz serdecznie zapraszamy na jesienną odsłonę fotografii roztoczańskich drzew wszystkich miłośników Roztocza do Krynic.

MOJE ROZTOCZAŃSKIE DRZEWO 2021

Utworzono dnia 06.09.2021, 08:37

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 132

W poprzednim miesiącu: 418

Wszystkich: 10303

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.