Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

GALA III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ''MOJE ROZTOCZAŃSKIE DRZEWO"'

Utworzono dnia 29.09.2021
Czcionka:

Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Moje roztoczańskie drzewo" za nami. Konkurs odbył się pod artystycznym patronatem Fotoklubu RP.

Przedstawiamy wielkich nagrodzonych i wyróżnionych. GRATULUJEMY!!!

Decyzją Jury w składzie: Stanisław Orłowski (ZPAF,ZGF), Henryk Szkutnik (ZPAP,ZGF). Mirosław Chmiel (AFRP, ZGF),Karol Jańczuk (Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski) i Beata Gałan- Smól (GOK Krynice) z dnia 2 września, a ogłoszoną podczas wczorajszego wernisażu w Krynicach:

W kategorii dorosłych:

I miejsce i złoty medal FRP „Za twórczość fotograficzną”– Paweł Ferenc „Lipcowy poranek”

II miejsce i srebrny medal FRP „Za twórczość fotograficzną”– Krystian Kłysewicz „Zmierzch życia”

III miejsce i brązowy medal FRP „Za twórczość fotograficzną”– Bogusław Pupiec „Buk Bartosz”

Wyróżnienia:

Tadeusz Adamczuk „Przedwiośnie”

Jan Brdej „Duchy przeszłości”

Wiesław Jabłoński „Tajemnicze drzewo”

Witold Nowakowski „Czerwony zmierzch”

Maria Bogusława Wójcik „Wsparty wśród samotnych drzew”

W kategorii młodzieżowej" - Jakub Malec „Bezkres zieleni”

Poza konkursem nagrodę specjalną za nadesłaną Opowieść o kasztanowcu z Pienian otrzymała Zdzisława Karwańska

FANFARY DLA ZWYCIĘZCÓW!!!!

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM FOTOGRAFOM I GOŚCIOM FINAŁU!

Wiecej informacji na stronie fb www.facebook.com/GokKrynice1

GALERIE:

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 132

W poprzednim miesiącu: 418

Wszystkich: 10303

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.